Elmo_Grupa
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Kategorie
Informacje
Kontakt
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 4 Gości
 online.
Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.elmogrupa.pl. (Polityka Prywatności) oraz sprzedaży za jego pośrednictwem .
 2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy RODO jest Sprzedawca, tj.: "Elmo-Grupa" Paweł Płoski; ul. Blatona 4 lok. 16; 01-494 Warszawa
 3.  Sprzedający  przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:

    -   w celu składania i realizacji zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

 1. W celu realizacji zamówienia Sprzedający  zbiera następujące dane imię, nazwisko, adres pod który ma trafić towar, e-mail i numer telefonu kontaktowego oraz w przypadku sprzedaży przez pośrednika login kupującego w portalu pośrednika
 2. W celu Rejestracji Konta Klienta w Sklepie elmogrupa.pl zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, hasło.
 3. Sprzedawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji zamówienia lub rejestracji konta Klienta.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez sprzedawcę w celu:
  1. obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta.
  2. sprzedaży Klientom produktów oraz ich dostawy Klientom,
  3. obsługi procesu publikacji treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  6. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Sprzedającego  dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  7. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
  8. potrzeb księgowych
 5. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu:
  1. marketingu działalności Sprzedawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
  2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.
 6. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
 7. Sprzedawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się z Serwisem. Sprzedawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizację przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów sprzedawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów sprzedawcy.

 1. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.
 1. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji.  Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności instytucjom oraz firmom których działanie jest niezbędne do dostarczenia zamawianego produktu.
 2. W przypadku dokonania zakupu i wytworzenia dokumentów do dokonania przesyłki oraz dokumentów księgowych Sprzedawca oświadcza, że zmuszony jest do przechowywania informacji aż do ustania prawnego obowiązku ich przechowywania oraz ze może je usunąć dopiero po tym terminie.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: rezygnacja_dane_osobowe@elmogrupa.pl.
 1. W przypadku, gdy Sprzedawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: rezygnacja_dane_osobowe@elmogrupa.pl kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Sprzedawcy "Elmo-Grupa" Paweł Płoski: ul. Blatona 4 lok. 16, 01-494 Warszawa Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 1. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Zabezpieczenie danych

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Sprzedawcy na konto e-mail:zgloszenie_bledu@elmogrupa.pl .

 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
192137 wywołań od 01 styczeń 2016